Dönüşüm Isıl İşlem Dönüşüm Isıl İşlem

HAKKIMIZDA

image

Yönetim felsefemize ve endüstri ilişkilerimize “Toplam Kalite Yönetimi” anlayışını bütünüyle yerleştirip hedef iç ve dış pazarlarda şirketimizi aranılan bir dünya markası haline getirmek, üretim kapasitemizi sürekli gözden geçirmek ve büyüme potansiyelini değerlendirmektir.

image

Ortaklarımıza tatminkar ve sürdürülebilir kar sağlamak, modern üretim ve ürün teknolojilerini takip edip performansımızı devamlı geliştirmek, rekabette üstün başarılarını devam ettiren bir şirket olmak ve yaptığımız her işin kaliteye, maliyete ve müşteri memnuniyetine katkısı olup olmadığını sorgulamaktır.

image

Firmamız , Çelik ve çelik dışı metallerin ısıl işlemi konusunda uzman yönetici kadrosu ve teknik personeli ile müşterilerine güvenilir, sorunsuz hizmet sunmayı ilke olarak benimsemiştir. Takım ruhunu benimsemiş, özveriyle çalışan çalışanlarımız, kalitemizin temelidir. Kalitemizin sürekliliğinin teminatı titiz çalışmalarımız ve sunduğumuz hizmettir. Tüm birimlerde, sürekli gelişme ve iyileştirmeyi uygulayarak, müşteri memnuniyetini ilk hedef kabul etmek, ISO 9001 Kalite Yönetim Sistem Standart’ının gereklerini yerine getirmek, uygulanabilir şartlara uyma ve etkinliğini sürekli iyileştirmek “Kalite Politikamız”dır.

TEKNOLOJİLERİMİZ & HİZMETLERİMİZ

image

Vakum Serleştirme

Dönüşüm ısıl işlem tarafından sağlanan prosesleri kapsayan bu işlem hassas proses kontolü, üstün kalite standartları, malzemelerin yüzeyinde ve çekirdeğinde tutarlı sertlik, yüksek mukavemet ve optimum bileşen çerçevesi sağlar. -Renk değişimlerinin görülmemesi -Yüksek düzeyde tekrarlanabilirliği -Korozyon direncinde atmosferik ortama oranla artış -Oksidasyondan kaçınılması -Daha hızlı sonuç alınması -Fırın kontrolünün bilgisayarlar yardımı ile sağlanması Vakum fırınlarının seçilmesindeki başlıca sebeplerdendir.

image

Gaz Nitrasyon

Sertleştirilmiş bir yüzey oluşturmak için azotun malzemenin yüzeyine yayılması işlemidir. Bu işlemler en yaygın düşük alaşımlı çeliklerde kullanılır. Genellikle nitrasyon işleminde azotça zengin olan amonyak kullanılır. Amonyak yüksek sıcaklıktaki metal ile temas ettiği zaman Azot ve Hidrojen olarak birbirlerinden ayrışır. Azot malzemenin yüzeyine difüze olarak nitrür tabakası oluşturur. Bu sayede malzemenin yüzeyi ve belirli bir yere kadar derinliği nitrür tabakasının etkisinde çekirdeğine göre çok yüksek sertlik derecesine ulaşmış olur. Nitrasyon işlemi genellikle; dişliler, krank milleri, eksantrik milleri, valf parçaları, kalıp döküm parçaları, dövme kalıpları, silah parçaları, ekstrüzyon ve hadde kalıpları, enjektörler ve plastik kalıp araçlarına yapılır.

image

Vakum Nitrasyon

Vakum sulamaya benzer bir şekilde çalışan bu proseste hassas kontrollü fırınlar yardımıyla fırına amonyak gazı verilir. Amonyak gazının vakum ortamında verilmesinin temel amacı nitrasyon tabakasının bütün yüzeyde eşit dağılmasıdır. Gaz nitrasyona göre daha homojen ve bütün yüzeyde eşit sertlik değeri vermesi vakum nitrasyonun seçilme sebeplerindendir.

image

Vakum Altında Yağ Sementasyon

Düşük karbonlu çeliğin yüzey sertliğini arttırmak için yapılan karbürizasyon genellikle atmosferik ortama açık bir şekilde yapılır. Bunun sonucunda oluşan vakum ortamındaki homojenlik sağlanamaz ve metalin farklı kısımlarında karbon birikimleri farklılaşır. Bu da malzemede istenmeyen olaylara yol açabilir. Vakum altında yapılan yağ işleminde, vakum sementasyondan farklı olarak soğutma işlemi azot yerine atmosferik ortamda kullanılan yağ yardımıyla yapılır. Bu tür fırınlarda vakum altında ıslah işlemleri de yapılabilmektedir. Sementasyon işlemi metal parçasının yüzeyine verilen hidrokarbonlar yardımıyla gerçekleşir. Hidrokarbonlar yüksek sıcaklıklarda bulunduğu ortamda daha kararlı olmak için bileşenlerine ayrılırlar. Hidrojen gazı metal ile reaksiyona girmeyip kendi molekülünü oluşturur. Karbon elementi ise metalin yüzeyine difüze olarak orada yayılır. Sıcaklık ve gazın basıncına bağlı olarak metalin içinde elde edilen derinlikte farklılık gösterir. (ALLCARB TEKNOLOJİSİ İLE BMI FIRINI)

image

Gaz Sementasyon

Gazla karbürleme genel olarak 925 derece’nin üzerindeki yüksek bir sıcaklıkta gerçekleştirilen bir yüzey sertleştirme işlemidir. Sementasyon esasen düşük karbonlu çeliklerin yüzeyine uygun sıcaklıklarda karbon eklenmesidir. İyi bir yorulma ve aşınma direncine sahip olan yüksek karbonlu yüzey tabakasının söndürülmesi ile yüzey sertleşmesi sağlanır. Atmosferik ortamda yapılan gaz sementasyon işlemi çeliğin tokluğunu korurken sadece yüzeyde sertlik istenen durumlarda çokça uygulanan işlemdir.

image

Gerilim Giderme

Gerilim giderme, metalde oluşan iç gerilimleri ortadan kaldırma veya azaltma tekniğidir. Bu gerilimler, soğuk işlemeden düzgün olmayan soğutmaya kadar çeşitli şekillerde ortaya çıkabilir. Gerilim giderme, genellikle bir metali düşük kritik sıcaklığın altında ısıtmak ve ardından homojen bir şekilde soğutmak suretiyle gerçekleştirilir.

image

Normalizasyon

Normalizasyon, bir malzemenin tane boyutu ve bileşimde tek biçimlilik sağlamak için kullanılan bir tekniktir. Genellikle östenitlenmiş ve açık havada soğutulmuş demir alaşımları için yapılır. Normalleştirme işlemi; çeliğin kritik sıcaklığının yaklaşık 50 derece üstüne çıkılır, o sıcaklıkta belirli bir süre bekletildikten sonra atmosferik ortamda soğutulması ile yapılır.

image

Yaşlandırma

Bazı metaller çökelmeyle sertleşen metaller olarak sınıflandırılır. Çökelme ile sertleşen bir alaşım söndürüldüğünde, alaşım elementleri çözelti içinde tutularak yumuşak bir metal elde edilir. "Çözünmüş" bir metalin yaşlandırılması, alaşım elementlerinin mikro yapı boyunca yayılmasına ve metaller arası parçacıklar oluşturmasına izin verir. Bu intermetalik parçacıklar çekirdekleşecek ve çözeltiden düşecek ve takviye fazı olarak hareket edecek, böylece alaşımın mukavemetini artıracaktır. Alaşımlar; çökeltilerin oda sıcaklığında oluştuğu anlamına gelen doğal olarak yaşlanabilen ve yüksek sıcaklıklarda çökeltiler oluşturan anlamına gelen yapay olarak yaşlanan olarak ikiye ayrılabilir. 2000, 6000 ve 7000 serisi alüminyumlar bu şekilde sertleşebilen malzemelerden bazılarıdır.

image

Yeniden Kristalleştirme

Soğuk işlem görmüş metallerin değişen mikroyapılarını düzenlemek adına yapılan bu tavlamada malzeme yeniden kristalleşme olacak sıcaklığa getirilerek orada bir süre bekletilir. Plastik deformasyon sonrası daha rijit fakat kırılgan hale gelen malzeme, bu bölgede sıcaklık yardımıyla onarılarak daha homojen bir mikroyapı oluşumunu sağlar. Bu işlemden çıkan malzemelerin sertlik ve mukavemetinde düşüş gözlenirken, süneklilikleri artmaktadır. Plastik deformasyondan sonra malzemenin zarara uğramaması için yeniden kristalleşme işleminin yapılması büyük önem taşımaktadır.

image

Temperleme(MENEVİŞLEME)

Meneviş görmemiş martenzitik çelik çok sert olmasına rağmen tokluğu ve sünekliliği az olduğu için oldukça kırılgan bir durumdadır. Bu da çoğu sektörler için istenmeyen bir durumdur. Bu durumda martenzitik çeliğe meneviş işlemi uygulanır. Malzemelerin hemen hemen hepsine su verme işleminden sonra uygulanan bu uygulama çeliğe yeteri miktarda tokluk kazandıracak şekilde yapılır. Çeliğin alt kritik sıcaklığından düşük bir seviyede uygulanan bu uygulama, istenilen özelliklere bağlı olarak 180 derece ile 690 derece aralığında yapılır.

image

Kriyojenik

Çeliğin sulama yapıldıktan sonraki mikroyapısında martenzitik dönüşüm beklense de östenitik yapının tamamı martenzite dönüşmeyebilir. Bu kalıntı östenitin miktarına bağlı olarak bu kalıntı östenitin giderilmesi için -80 derece ile -190 derece aralığına inilir. Su verme işleminden hemen sonra yapılan kriyojenik işlem sonrası menevişleme işlemi yapılır. Bu işlem sayesinde çelikte; aşınma direnci, sertlik artarken iç gerilmeler azalır. Uygulanan malzemeler ise genellikle yüksek karbon ve yüksek alaşımlı çelikleri kapsar.

Kalite Kontrol

Kalite kontrol sistemimiz sertifikalıdır ve üretimin her noktasında maksimumu sağlamayı amaçlamaktadır. Laboratuvarımızda ürünlerinizin daha düzgün ve gerçeğe yakın ölçümlerinin yapılabilmesi için 3 farklı sertlik ölçüm cihazından da(Brinell,Rockwell ve Vickers) bulunmaktadır. Bunların yanı sıra malzemenin derinliğine de bakabileceğimiz bilgisayar destekli MikroVickers ölçüm cihazımız da bulunmaktadır. Malzemelerin iç yapılarına bakarak faz dönüşümlerinin bütün bir parçaya nüfuz edip etmediğini ve ya sementasyon ve nitrasyon tabakası gibi tabakaların analizlerini yapabilmek için optik mikroskobumuz da bulunmaktadır.

- Malzemelerin sertlik ölçümleri ( Vickers - Brinell - Rockwell )

- Malzemelerin derinlik ölçümleri ( MikroVickers)

- Malzemelerin optik mikroskop ile metalografik incelenmesi

- Tahribatsız muayene

- Hasar analizleri

image

KALİTE KONTROL LABORATUVARI

İLETİŞİM BİLGİLERİ

BİZE ULAŞIN

ITOSB 3.CADDE NO:10 KAT:3
TUZLA / İSTANBUL
+90 216 593 23 22
  • image
  • image
  • image

COPYRIGHT © Dönüşüm Isıl İşlem