Satış Koşulları

DÖNÜŞÜM ISIL İŞLEM SATIŞ ŞARTLARI

 

ISIL İŞLEM ÜRÜNLERİ: MÜŞTERİ’nin ısıl işlem yapılmak üzere DÖNÜŞÜM ISIL İŞLEME sevk/teslim ettiği, MÜŞTERİ’ye ait parçalardır.

 1. DÖNÜŞÜM ISIL İŞLEM, teklifinde fiyat, fiyat birimi, ödeme şekli ve vadesi, teslim alma ve teslim etme yeri ve şekli belirtilecektir. Teklifteki fiyatlar, parçaların geliş tarihlerine bakılmaksızın ve teklifte farklı şekilde belirtilmemişse, teklif tarihinden itibaren geçerlidir. MÜŞTERİ, kendi aciliyetine binaen teklif almadan göndereceği malzemelerin fiyatlarını, peşinen kabul etmiş sayılır.
 2. DÖNÜŞÜM ISIL İŞLEM, MÜŞTERİ ‘nin isteğine uygun ısıl işlemi gerçekleştirmekle sorumludur.
 3.  MÜŞTERİ’nin hammadde ile ilgili yazılı veya sözlü bildirimini, DÖNÜŞÜM ISIL İŞLEM, hiçbir irdelemeye gerek olmadan doğru olarak kabul edecektir. Hammadde ile ilgili bilginin yanlış ve/veya eksik verilmesi nedeniyle doğabilecek maliyetleri MÜŞTERİ karşılayacaktır.
 4. MÜŞTERİ tarafından verilen sınırlar içinde kalmak kaydı ile, DÖNÜŞÜM ISIL İŞLEM herhangi bir aralıkta çalışacaktır.
 5. DÖNÜŞÜM ISIL İŞLEM, parçaları ısıl işlem yaptıktan sonra nasıl teslim aldıysa o şekilde ve aldığı ambalajla MÜŞTERİ’ye teslim eder. MÜŞTERİ’nin hatalı ve eksik ambalajlamasından ötürü ısıl işlem öncesi parçalarda oluşabilecek her türlü zarar MÜŞTERİ’ye aittir.
 6. DÖNÜŞÜM ISIL İŞLEM, teslim etmeyi öngördüğü sürelere, enerji kesintisi, arıza ve benzeri sorunlar dışında, uyacaktır. Teknik sorunlar da mücbir sebep olarak gecikmeye neden olabilecektir. Bu durumlarda DÖNÜŞÜM ISIL İŞLEM, MÜŞTERİ’ye bilgilendirme yapmalıdır.
 7. MÜŞTERİ’nin, DÖNÜŞÜM ISIL İŞLEMİN teklifinde belirttiği ödeme şekli ve vadesine uymaması durumunda, herhangi bir görüşmeye gerek olmadan, yine teklifinde belirttiği faiz oranları üzerinden vade farkı faturası kesecektir.
 8. DÖNÜŞÜM ISIL İŞLEM , MÜŞTERİ ile ilgili belgeleri, DÖNÜŞÜM ISIL İŞLEMİN “Kalite El Kitabı” ve eklerinde öngörüldüğü süreler içinde saklayacaktır.
 9. MÜŞTERİ sipariş ettiği ısıl işlem çeşidini ve ısıl işlem sonrası özelliklerini teknik resim ve şartname ile yazılı olarak ISIL İŞLEM FİRMASINA bildirir. Isıl işlem çeşidi MÜŞTERİ tarafından verilmemiş ise ISIL İŞLEM FİRMASI uygun bulduğu ısıl işlem türünü MÜŞTERİ teyidi ile uygular. Bu yüzden doğabilecek sorunlardan DÖNÜŞÜM ISIL İŞLEM sorumlu değildir.
 10. DÖNÜŞÜM ISIL İŞLEM yalnız parçanın sertliğini, yüzey işlemlerinde efektif sertlik derinliğini sağlamakla yükümlüdür. Bunları sağlayamamışsa DÖNÜŞÜM ISIL İŞLEM yegane sorumluluğu, ilgili şarjları bedelsiz olarak yeniden ısıl işleme tabi tutmaktır. Sağlanamayan şartların doğuracağı sorunlar DÖNÜŞÜM ISIL İŞLEM’ın sorumluluğunda değildir.
 11. Tahribatlı muayene gerektiren incelemeler için MÜŞTERİ deneme ve şahit numune temin etmelidir. Aksi halde DÖNÜŞÜM ISIL İŞLEM sorumluluk kabul etmez.
 12. Parçada ortaya çıkabilecek, parça şekli, işleme toleransı ve malzeme kaynaklı her türlü deformasyon DÖNÜŞÜM ISIL İŞLEM’ in sorumluluğundadır.
 13. Parça üzerinde bulunan, uygun formda olmayan köşeler, kesit farklılıkları, kenara yakın ve/veya kör delikler, damgalar ve benzeri noktalardan başlayan çatlamalar MÜŞTERİ’nin sorumluluğundadır. DÖNÜŞÜM ISIL İŞLEM bu konuda dolaylı dolaysız hiçbir sorumluluk kabul etmemektedir.
 14. Isıl işleminden sonra MÜŞTERİ ve/veya taşeronu tarafından parçaya uygulanacak ek işlemler (taşlama, kaplama ve benzeri veya herhangi bir işlem) sonrası parçada ortaya çıkabilecek sorunların sorumluluğu MÜŞTERİ’ye aittir.
 15. Eğer parçalar DÖNÜŞÜM ISIL İŞLEMİN olanaklarıyla taşınacaksa, MÜŞTERİ’nin yerinde, parçaların Dönüşüm ısıl işlem ve/veya taşeronunun aracına uygun yöntemlerle yüklenmesi, MÜŞTERİ tarafından sağlanacaktır.
 16. MÜŞTERİ, DÖNÜŞÜM ISIL İŞLEM’den ısıl işlem yapılarak gelen parçalarla ilgili, varsa, şikayetlerini, parçaların ısıl işlem şarj numaralarını da dahil ederek, ısıl işlem firmasına yazılı olarak bildirecektir.
 17. MÜŞTERİ, irsaliyesinde ve kaplarında, parçaların tanım, parça ve/veya sipariş numarası gibi, her iki taraf için de, tanımlamayı kolaylaştıracak özellikleri bildirecektir.
 18. Doğabilecek sorunların halledilmesinde, DÖNÜŞÜM ISIL İŞLEM ve MÜŞTERİ ortak bir sonuca varmaya çalışacaktır.
 19. Sorunların çözülememesi durumunda Kocaeli Üniversitesi Metalurji Mühendisliği Bölümü’nün yapacağı analiz ve raporlamalar FİRMA ve MÜŞTERİ tarafından kabul edilir. Hatanın ısıl işlemden kaynaklı olduğu belirlenirse, tazmin bedeli ısıl işlem bedelinin en fazla üç katıdır. 

DÖNÜŞÜM Isıl İşlem Satış Koşulları, MÜŞTERİ’nin fatura tarihinden itibaren 3 işgünü içerisinde yazılı olarak itirazı olmaması durumunda DÖNÜŞÜM ISIL İŞLEM Genel Satış Koşulları ile birlikte geçerlidir.

  ADRES

  Adres İdosb Mah. DES - 101.Sk. E Blok No:36/1. Ümraniye / İSTANBUL

  TELEFON

  +90 (216) 593 23 22

  EMAIL

  info@donusumisilislem.com